Minirenseanlæg i Næstved og Vordingborg

En bæredygtig løsning til rensning af spildevand

Minirenseanlæg til rensning af spildevand

Skal du have etableret et minirenseanlæg i Næstved, Faxe eller Vordingborg? Et minirenseanlæg har til formål at rense alt spildevand fra almindelige husholdninger, herunder også de mest almindelige rengøringsmidler.

Som autoriseret kloakmester i Næstved, kan vi også hjælpe med at etablere minirenseanlæg. Dette er ofte hos private boligejere og gårdejere i eksempelvis Næstved, Faxe, Vordingborg.

Vi samarbejder med Watersystems.

Hvad er fordelene ved minirenseanlæg?

Minirenseanlæg har ændret måden, vi håndterer spildevand på. Disse kompakte og effektive systemer til rensning af spildevand har en række fordele, der gør dem til en fremragende løsning for både private hjem og virksomheder. Lad os udforske de vigtigste fordele ved minirenseanlæg:

 • Miljøvenlige og bæredygtige: Minirenseanlæg er skånsomme overfor miljøet og bidrager til at beskytte vores naturlige ressourcer. Disse systemer renser spildevandet på en måde, der reducerer forurening og nedsætter risikoen for skadelige udledninger i vores vandløb og jord. De er også energieffektive, hvilket mindsker det samlede økologiske fodspor.
 • Pladsbesparende og nem installation: En af de afgørende fordele ved minirenseanlæg er deres kompakte design, der kræver minimal plads. Dette gør dem velegnede til steder med begrænset plads til traditionelle kloaksystemer. Installationen er også relativt enkel og hurtig, hvilket sparer tid og besvær.
 • Effektiv rensning: Minirenseanlæg er kendt for deres effektive rensningsevne. De fjerner effektivt urenheder, bakterier og andre skadelige stoffer fra spildevandet, hvilket resulterer i en høj kvalitet af det behandlede vand. Dette gør det muligt for ejere af disse anlæg at genbruge spildevandet til formål som havevanding eller andre ikke-potable formål.
 • Lavt vedligeholdelsesbehov: Minirenseanlæg kræver generelt minimal vedligeholdelse. De er designet til at fungere problemfrit i årevis med rutinemæssig inspektion 1 gang om året. Dette gør dem til en omkostningseffektiv løsning på lang sigt.

Kontakt os for mere information om minirenseanlæg

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du skal have etableret et minirenseanlæg i Faxe, Næstved eller Vordingborg. Ring eller skriv til HANS JØRGEN JACOBSEN hvis du har brug for yderligere information om minirensningsanlæg.
Du kan ringe på telefon (+45) 40 95 30 20 eller sende en mail til info@kloakland.dk.

Vil du høre mere om priser på etablering af et anlæg, eller have et decideret prisoverslag, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående nummer og tage en uforpligtende snak omkring pris på etablering af et minirenseanlæg

Typegodkendelsesordningen betyder, at der skal monteres et minirenseanlæg, der er typegodkendt til den renseklasse, kommunen har meddelt tilladelse til. Minirensningsanlæg skal være overdækket for at opnå optimal drift, og dækslet skal være aflåseligt.

Minirenseanlæg

For minirensningsanlæg skal der, for at sikre renseeffekten og driftssikkerheden, etableres en lovpligtig serviceordning, hvori der blandt andet indgår slamtømning og driftseftersyn. Det skal herunder sikres, at det typegodkendte minirensningsanlæg undergår serviceeftersyn mindst én gang årligt.

​Minirenseanlægget kan leve op til renseklasse SOP.

Placering af minirensningsanlæg:

 • Fem meter fra vandløb, sø, hav og så videre og to meter fra skel

Minirenseanlæg skal overholde følgende afstande til drikkevandsboringer:

 • ​Minimum 15 meter til egen vandboring
 • Minimum 30 meter til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
 • Minimum 50 meter til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
 • Minimum 15 meter til øvrige vandboringer

Minirensningsanlæg bør etableres i “lugtsikker” afstand fra naboskel (normalt er der ingen lugtgener) og overholde kravene i DS 415, der omhandler forhold til fundamenter.

​Fælles for alle anlæg er, at der på tilløbssiden skal anbringes en bundfældningstank (undtagen WS Bioclean fra Watersystem) svarende til det tilførte antal PE. Til et minirensningsanlæg må normalt ikke tilføres regn-, overflade- eller drænvand.

​Den mindste anlægskapacitet, et anlæg kan godkendes for, er 5 PE, svarende til belastningen fra en husstand med maksimalt 5 fastboende personer. Ved anlæg, hvor der tilsluttes 2 husstande, skal der tilsvarende anvendes et typegodkendt anlæg med en anlægskapacitet på 10 PE.

​Ved tilslutning af flere helårsboliger til et minirensningsanlæg er der indregnet en samtidighedsfaktor – forstået således at sandsynligheden for samtidig maksimal belastning af anlægget bliver mindre med antallet af tilknyttede husstande. Den beregnede belastning per husstand reduceres derfor, således at der for eksempel ved et anlæg til 30 PE kan tilsluttes 9 -10 husstande.

​Det er vigtigt, at der ved anden benyttelse af en helårsbolig udføres en nøjagtig belastningsopgørelse af fastboende personer (PE) for at vælge den rette anlægsstørrelse for minirensningsanlæg.

​Tilledes der spildevand med en anden karakter end husspildevand fra andet end egentlige boliger, må belastningen i stedet beregnes konkret ud fra spildevandets sammensætning, og herudfra vælge den nødvendige anlægsstørrelse.

Der skal sikres gode adgangsforhold for inspektion, vedligeholdelse og for tømning, for eksempel ved hjælp af slamsuger.

Der skal være mulighed for prøveudtagning ved både ind- og udløb.

Se alle kravene til din ejendom her.

Det er blandt andet følgende typer af spildevandsudledninger, der kræver en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde:

 • Tømning af større badekar og bassiner større end 250 liter, særligt hvis vandet er klorholdigt
 • Malke/mælkerum
 • Toiletbygninger
 • Processpildevand fra virksomheder, herunder frisørsaloner, fotografer, værksteder, landbrug

Processpildevand kan ved særskilt behandling eventuelt tilledes minirenseanlægget. Producenten skal i hvert enkelt tilfælde dokumentere forbehandling af processpildevandet og at den opgjorte belastning på minirenseanlægget i PE ikke overskrider anlæggets kapacitet.

​Dette skal forelægges myndigheden, der skal meddele udledningstilladelse for anlægget, hvilket for anlæg mindre end 30 PE er kommunalbestyrelsen.

Udløbet fra minirenseanlægget skal overholde de udløbskrav, som er angivet for parametre i de enkelte renseklasser som angivet i nedenstående tabel.

 • ​SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
 • SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
 • OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor
 • O: Reduktion af organisk stof

Slam fra minirensningsanlæg skal fjernes med den frekvens, der er forudsat ved dimensioneringen af den pågældende anlægsstørrelse og slamtømningen skal endvidere overholde det kommunale tømningsregulativ, samt udføres i overensstemmelse med producentens anvisning, typisk en til to gange årligt.

​Et typegodkendt minirenseanlæg skal anvendes i henhold til mærkning og serviceordning. Se eventuelt bek. nr. 1444 af 21/12/2007 om typegodkendelsesordning for minirensningsanlæg.

​For nærmere fastsættelse af størrelsen på minirenseanlægget, herunder også renseanlæg for andet end husspildevand og andre øvrige detaljer, henvises til specialfirma.

Lad os hjælpe dig

Bliv ringet op

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig et tilbud på dit næste projekt, så lad os ringe dig op og hjælpe dig!