40 95 30 20
info@kloakland.dk

Minirenseanlæg

MINIRENSEANLÆG TIL RENSNING AF SPILDEVAND

Et minirenseanlæg har til formål at rense alt spildevand fra almindelige husholdninger, herunder også de mest almindelige rengøringsmidler.

​Som autoriseret kloakmester i Næstved, kan vi også hjælpe med at etablere minirensningsanlæg og nedsivningsanlæg. Dette er ofte hos private boligejere og gårdejere i eksempelvis Vordingborg, Haslev og Præstø, samt på Lolland og Falster, men vi laver også gerne minirenseanlæg opbygning for erhverv og ved industri i fx. Slagelse og Ringsted.

​Alle præfabrikerede minirensningsanlæg skal typegodkendes og mærkes synligt med producentens og leverandørens navn, renseklasse, anlægskapacitet i PE, produktionsnummer, typegodkendelsesnummer og navn på godkendelsesmyndigheden. Desuden skal minirensningsanlæg være CE-mærket før ibrugtagning.

​Vi samarbejder med Watersystems.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION OM MINIRENSEANLÆG

Ring eller skriv til os hvis du har brug for yderligere information om minirensningsanlæg.
Du kan ringe på telefon 40 95 30 20 eller skrive til e-mail info@kloakland.dk.

Generelt set dækker vi hele Sjælland, samt Lolland/Falster, men vi etablerer flest minirensningsanlæg for kunder i Præstø, Næstved og Vordingborg, samt omegn.​​

Vil du høre mere om priser på etablering af et anlæg, eller have et decideret prisoverslag, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående nummer og tage en uforpligtende snak omkring pris på minirenseanlæg opbygning.

MINIRENSNINGSANLÆG KRÆVER GODKENDELSE

Typegodkendelsesordningen betyder, at der skal monteres et minirenseanlæg, der er typegodkendt til den renseklasse, kommunen har meddelt tilladelse til. Minirensningsanlæg skal være overdækket for at opnå optimal drift, og dækslet skal være aflåseligt.

LOVPLIGTIG SERVICE AF MINIRENSNINGSANLÆG

For minirensningsanlæg skal der, for at sikre renseeffekten og driftssikkerheden, etableres en lovpligtig serviceordning, hvori der blandt andet indgår slamtømning og driftseftersyn. Det skal herunder sikres, at det typegodkendte minirensningsanlæg undergår serviceeftersyn mindst én gang årligt.

​Minirenseanlægget kan leve op til renseklasse SOP.

STØRRELSE OG PLACERING AF RENSEANLÆG

Placering af minirensningsanlæg:

–  ​Fem meter fra vandløb, sø, hav og så videre og to meter fra skel

Minirenseanlæg skal overholde følgende afstande til drikkevandsboringer:

​–  Minimum 15 meter til egen vandboring
​–  Minimum 30 meter til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
​–  Minimum 50 meter til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
​–  Minimum 15 meter til øvrige vandboringer

Minirensningsanlæg bør etableres i “lugtsikker” afstand fra naboskel (normalt er der ingen lugtgener) og overholde kravene i DS 415, der omhandler forhold til fundamenter.

​Fælles for alle anlæg er, at der på tilløbssiden skal anbringes en bundfældningstank (undtagen WS Bioclean fra Watersystem) svarende til det tilførte antal PE. Til et minirensningsanlæg må normalt ikke tilføres regn-, overflade- eller drænvand.

​Den mindste anlægskapacitet, et anlæg kan godkendes for, er 5 PE, svarende til belastningen fra en husstand med maksimalt 5 fastboende personer. Ved anlæg, hvor der tilsluttes 2 husstande, skal der tilsvarende anvendes et typegodkendt anlæg med en anlægskapacitet på 10 PE.

​Ved tilslutning af flere helårsboliger til et minirensningsanlæg er der indregnet en samtidighedsfaktor – forstået således at sandsynligheden for samtidig maksimal belastning af anlægget bliver mindre med antallet af tilknyttede husstande. Den beregnede belastning per husstand reduceres derfor, således at der for eksempel ved et anlæg til 30 PE kan tilsluttes 9 -10 husstande.

​Det er vigtigt, at der ved anden benyttelse af en helårsbolig udføres en nøjagtig belastningsopgørelse af fastboende personer (PE) for at vælge den rette anlægsstørrelse for minirensningsanlæg.

​Tilledes der spildevand med en anden karakter end husspildevand fra andet end egentlige boliger, må belastningen i stedet beregnes konkret ud fra spildevandets sammensætning, og herudfra vælge den nødvendige anlægsstørrelse.

KOMMUNENS KRAV

Der skal sikres gode adgangsforhold for inspektion, vedligeholdelse og for tømning, for eksempel ved hjælp af slamsuger.

Der skal være mulighed for prøveudtagning ved både ind- og udløb.
Se alle kravene til din ejendom her.

FORSKELLIGE SPILDEVANDSUDLENINGSTYPER TIL FLERE BEHOV

Det er blandt andet følgende typer af spildevandsudledninger, der kræver en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde:

–  Tømning af større badekar og bassiner større end 250 liter, særligt hvis vandet er klorholdigt
–  Malke/mælkerum
–  Toiletbygninger
–  Processpildevand fra virksomheder, herunder frisørsaloner, fotografer, værksteder, landbrug

Processpildevand kan ved særskilt behandling eventuelt tilledes minirenseanlægget. Producenten skal i hvert enkelt tilfælde dokumentere forbehandling af processpildevandet og at den opgjorte belastning på minirenseanlægget i PE ikke overskrider anlæggets kapacitet.

​Dette skal forelægges myndigheden, der skal meddele udledningstilladelse for anlægget, hvilket for anlæg mindre end 30 PE er kommunalbestyrelsen.

Udløbet fra minirenseanlægget skal overholde de udløbskrav, som er angivet for parametre i de enkelte renseklasser som angivet i nedenstående tabel.

​–  SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
–  SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
–  OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor
–  O: Reduktion af organisk stof

YDERLIGERE MILJØKRAV TIL MINIRENSEANLÆG

Slam fra minirensningsanlæg skal fjernes med den frekvens, der er forudsat ved dimensioneringen af den pågældende anlægsstørrelse og slamtømningen skal endvidere overholde det kommunale tømningsregulativ, samt udføres i overensstemmelse med producentens anvisning, typisk en til to gange årligt.

​Et typegodkendt minirenseanlæg skal anvendes i henhold til mærkning og serviceordning. Se eventuelt bek. nr. 1444 af 21/12/2007 om typegodkendelsesordning for minirensningsanlæg.

​For nærmere fastsættelse af størrelsen på minirenseanlægget, herunder også renseanlæg for andet end husspildevand og andre øvrige detaljer, henvises til specialfirma.

Bliv ringet op

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig et tilbud på dit næste projekt, så lad os ringe dig op og hjælpe dig!

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.